אפליקציה

אפליקציה המציגה את הנתונים מהלוח הדיגיטלי בבית הכנסת שלך בטלפון הנייד

אפליקציית משובץ

אפליקציה המציגה את הנתונים מהלוח הדיגיטלי בבית הכנסת שלך בטלפון הנייד.

להורדה:
Google Play Apple Store

מסך הפתיחה

מסך כניסה

מסך ראשי

מסך תפילות שבועי

מסך תפילות בשבת

זמנים בהלכה

זמני תפילות בחגים

מסך ניהול מידע אנכי

שיעורים

אזכרות

מסך רשימה

שליטה על בית הכנסת

מסך הגדרות

בחירת שפה

ניהול בית כנסת

מסך הפתיחה

מסך כניסה

כניסה למערכת הגבאי-נט
מבוצעת ע"י שם משתמש וסיסמא

מסך ראשי

המסך הראשי

מסך תפילות שבועי

מציג את זמניהתפילה בימי חול

מסך תפילות בשבת

מציג זמני התפילה בשבת

זמנים בהלכה

הצגת זמנים בהלכה

זמני תפילות בחגים

הצגת זמני התפילות בחגים בלווי רקע המותאם לחג

מסך ניהול מידע אנכי

ניהול המידע המופיע בלוח האנכי

שיעורים

מציג זמני שיעורים, המרצה ונושא ההרצאה

אזכרות

מסך המציג שמות נפטרים יומי, חודשי ושנתי

מסך רשימה

מציג את התפריט הראשי בצורת טבלה

שליטה על בית הכנסת

ניתן לקבוע שעות בהן הטלפון הנייד מושתק בבית הכנסת

מסך הגדרות

בחירת מיקום בית הכנסת וקביעתו באפליקציה

בחירת שפה

בחירת שפת המשתמש

ניהול

ניהול בית כנסת

Request a quote

For further details, please fill in your details and we will get back to you as soon as possible