הלוח הדיגיטלי הגדול בעולם

היכן נמצא הלוח הדיגיטלי הגדול בעולם

 

לאחר סיום פרויקט מוצלח בבית כנסת השלום בישוב עומר

ביקש מאתנו מר אלי זינו לשעבר יושב ראש הפועל באר שבע לעשות פרויקט מיוחד במינו .

במשך תקופה ארוכה הוא התלבט, איך להנציח את כל הנפטרים שהיו קיימים במבנה הישן ועכשיו, במבנה החדש השלטים הישנים לא מוסיפים הדר לבית הכנסת.

בהתחלה היה רעיון להנציח את הנפטרים בלוחיות מתכת מיוחדים על גבי הקיר של 12 מטר בעזרת הנשים,  אבל הרעיון נפסל משום שעם השנים, הקיר יתמלא בלוחיות ומה יהיה אחר כך.

לאחר התלבטות גדולה, פנה הוועד אלינו וביקש מחברת משובץ, למצוא פתרון יצירתי להצגת ששמות הנפטרים בצורה מכובדת ומצד שני, באופן דיגיטלי, בכדי שלא יהיו מגבלות מקום ברבות השנים.

הדרישה החשובה ביותר, היא ששמות הנפטרים יוצגו כך שלכל נפטר יהיה נר מהבהב אמיתי ולא בצורה וירטואלית במסך

הוועד דרש, שכל המערכת תשב במסגרת שתיתן תחושה של לוח הנצחה ויטשטש את נוכחות המסכים .

לאחר שסוכמו ונכתבו דרישות המערכת,

פיתחו המהנדסים שלנו את המערכת שלפניכם:

 

במערכת יש 5 מסכים המנוהלים על ידי מחשב יחיד.

התוכנה שולטת מה יוצג בכל מסך ומסך.

 

בשני המסכים מוצגים כלל הנפטרים כאשר מסך שלישי מציג את הנפטרים של השבוע והיום.

 

התוכנה מציגה את שאר מסכי התוכנה, כמו זמני תפילות, הודעות וכול'  בשני המסכים  הקיצוניים.

 

 

כל המערכת תוכננה עם חיפוי עץ שעוטף את המסכים כדי לתת מראה אותנטי המטשטש את הצורה הדיגיטלית של המערכת  בשילוב ויטראז'ים מרהיבים של קברי האבות .