שעון יהודי

לוח דיגיטלי המציג בנוסף לשעון, זמנים ומועדים ביהדות

שעון יהודי

לוח זמנים - שעון יהודי הנו שעון מדוייק לכל זמני התפילות, צאת הכוכבים,הנץ,שקיעה,זמן טלית ותפילין, הדלקת נרות ועוד

מסך שעון נץ

מסך עלות השחר

מסך ערב

מסך סוף זמן קריאת שמע

מסך שבת וחג

מסך ספירת העומר

מסך שעון נץ

אחד הנתונים החשובים לבתי כנסת המתפללים בזמן הנץ החמה הוא ספירה לאחור של מספר דקות לפני בוא זמן הנץ החמה.

מסך עלות השחר

השעון עובר להציג את הזמנים הללו לאחר זמן יציאת שבת או צאת הכוכבים. השעון מציג את הזמנים החשובים כמו עלות השחר שלפני הזמן הזה אסור בכלל להתפלל

מסך ערב

השעון מציג את הנתונים של הדלקת נרות של אותו שבת וכמו כן מציג את זמן השקיעה וצאת הכוכבים.
לעניין תפילת מנחה ותפילת ערבית. לאחר זמן צאת הכוכבים השעון מציג את מסך הבוקר

מסך סוף זמן קריאת שמע

זמן קריאת שמע הוא מצוות עשה דאוריתא לכן מידע זה חשוב לחזן ולמתפללים כדי שלא יעברו את זמן קריאת שמע.

מסך שבת וחג

בשבת או חג השעון היהודי לא מציג את צאת הכוכבים אלא את זמן יציאת שבת או חג
ולאחר שעבר זמן מוצאי שבת או חג השעון יציג את הזמנים של הבוקר. בנוסף השעון מציג גם מנחה גדולה שזה זמן חשוב מאד במיוחד בקיץ למתפללים הרוצים להתפלל תפילת מנחה גדולה בשבת.

מסך ספירת העומר

בזמן ספירת העומר לאחר צאת הכוכבים השעון מציג את ספירת העומר משולב עם השעון למשך חצי שעה, ולאחר מכן השעון עובר להציג את המסך של זמני עלות השחר ושאר המסכים.

מסך ספירת העומר תימני

בזמן ספירת העומר בתימנית לאחר צאת הכוכבים השעון מציג את ספירת העומר משולב עם השעון למשך חצי שעה, ולאחר מכן השעון עובר להציג את המסך של זמני עלות השחר ושאר המסכים.

מסגרות לשעון היהודי

מסגרת דגם 1

מסגרת דגם 2

מסגרת דגם 3

מסגרת דגם

מסגרת דגם

מסגרת דגם

בקש הצעת מחיר

להצעת מחיר וקבלת פרטים נוספים, מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם